First Floor, First St. Vincent Bank Ltd, James Street
+421 904 110 079

Upozornenie na riziko

Obchodný účet je iba účtovne segregovaným účtom na účte brokera. Vklad finančných prostriedkov klienta na účet brokera je viazaný jurisdikciou a zákonmi krajiny, v ktorej činnosť broker vykonáva. Spoločnosť Mr. BROKER neprichádza do kontaktu s týmito finančnými prostriedkami, nemá nad nimi kontrolu a nenesie zodpovednosť za klienta pri jeho obchodovaní na jeho obchodnom účte.

Klient si pri on-line obchodovaní prostredníctvom spoločnosti InstaForex a ATC Brokers UK uvedomuje, že neexistuje garancia zisku a investície sú spojené s vysokým stupňom rizika a sú vhodné pre osoby, ktoré sú schopné vziať na seba riziko straty.

Vklady klientov u EU brokerov a bánk sú garantované v prípade bankrotu daného brokera, alebo banky, do výšky 50 000 GBP. Váš broker nie je zodpovedný za oneskorenie v prenose a prevode on-line príkazov, za výpadok elektrickej energie, za zlyhanie hardware-u a software-u, alebo za inú príčinu, ktorá je mimo dosahu brokera. Používanie automatizovaného obchodného systému je vhodnejšie iba pre skúsenejších obchodníkov a je potrebné sa bližšie oboznámiť s rizikami a obmedzenou zodpovednosťou brokera a sprostredkovateľa.

Spoločnosť Mr. BROKER nepreberá zodpovednosť za chyby v uverejnených materiáloch, alebo e-mailoch. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za zisk, poprípade stratu investície, pokiaľ bola založená na informáciách publikovaných spoločnosťou. Všetky informácie uverejňované spoločnosťou neposkytujú priame odporúčania k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi a majú iba náučný a informatívny charakter.

Spoločnosť využíva dostupné finančné informácie pre svoje analýzy, ktoré majú charakter investičného prieskumu.