First Floor, First St. Vincent Bank Ltd, James Street
+421 904 110 079

Výsledky obchodovania

Obchodne stratégie

  • stratégia, kde je rozdelenie obchodovania na 28-tich menových pároch
  • stratégia je založená na korelácii-korekcie párov ktorý ma ročne vykryť a znížiť prepad na účte
  • bezpečnejší typ, v porovnaní s inými systémami, kde sa nákup pozícií môže pohybovať od 5% do 35%
  • systém je na dlhodobé obchodovanie, v rozmedzí 1 až 5 rokov
  • v danom roku vie vykazovať za 12 mesiacov zisk 30% ročne a viac

Účet 1 – Live

Účet 2 – Demo

Iné stratégie

Samostatne spustené účty bez rozdelenia rizika ktoré môžu vyrobiť väčší zisk s vyšším rizikom.

Účet 3 – Live

Účet 4 – Live

Účet 5 – Live

Účet 6 – Live

Účet 7 – Live

Účet 8 – Live

Účet 9 – Live